Kontor och avdelningar

Förvaltningen i Strängnäs kommun är organiserad i kontor och avdelningar. Kommundirektören är förvaltningens högsta tjänsteperson.

Organisation för Strängnäs kommun

Kommundirektör

Kommundirektör Lars Ekström

Telefon: 0152-292 06
E-post: lars.ekstrom@strangnas.se

Avdelningar

Kansliavdelning

Chef Jennie Enström

Telefon: 0152-291 61
E-post: jennie.enstrom@strangnas.se

HR-avdelning

Chef Lena Thelin

Telefon: 0152-291 65
E-post: lena.thelin@strangnas.se

Ekonomiavdelning

Chef Susanne Gustafsson

Telefon: 0152-292 22
E-post: susanne.gustafsson@strangnas.se

Kommunikationsavdelning

Tillförordnad chef Emma Hjelm, näringslivschef

Telefon: 0152-290 15
E-post: emma.hjelm@strangnas.se

IT- och digitaliseringsavdelning

Chef Patrik Kärkkäinen

E-post: patrik.karkkainen@strangnas.se

Kontor

Socialkontor

Chef Karin Krönenstedt

Telefon: 0152-296 16
E-post: karin.kronenstedt@strangnas.se

Utbildningskontor

Chef Tony Lööw

Telefon: 0152-293 63
E-post: tony.loow@strangnas.se

Samhällsbyggnadskontor

Chef Marie Jonsson

Telefon: 0152-293 65
E-post: marie.jonsson@strangnas.se

Teknik- och servicekontor

Chef Anna Werner

Telefon: 0152-292 02
E-post: anna.werner@strangnas.se

Kulturkontor

Chef Christer Hermansson

Telefon: 0152-296 61
E-post: christer.hermansson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022