Nämnder

I kommunen finns ett antal nämnder med egna specifika ansvarsområden.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas, deras uppdrag samt anger mål och ekonomiska ramar för respektive nämnd. Varje nämnd ansvarar för att bedriva den kommunala verksamheten utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och ekonomiska förutsättningar.

Strängnäs kommun ingår i ett antal gemensamma nämnder tillsammans med andra kommuner.

Nämnderna består av politiker som valts av kommunfullmäktige. Arbetet i respektive nämnd leds av en ordförande.

Verksamhetsnämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och fritidsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Gemensamma patientnämnden

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Regionala utvecklingsnämnden

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024