Serveringstillstånd, stadigvarande

När du söker tillstånd gör du det i ditt företags namn. Det kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en enskild firma eller en förening. Du kan alltid kontakta miljöenheten om du har frågor inför en ansökan.

Krav på den sökande

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste ha fyllt 20 år. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen genom att avlägga ett kunskapsprov.

Krav på lokalen

Även lokalen ska uppfylla vissa krav, bland annat avseende brandskydd och ljudisolering. Vid stadigvarande tillstånd för allmänheten ska även serveringsstället vara registrerat som livsmedelsanläggning, samt att tillredd mat ska kunna serveras med ett varierat utbud.

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till miljöenheten.

Hur lång tid tar det att få ett stadigvarande tillstånd?

Miljöenheten utreder din ansökan. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är vanligtvis cirka 60 dagar från det att ansökan är komplett. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid.

Vilken typ av stadigvarande serveringstillstånd behöver du?

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten

Serveringstillstånd för restaurang

För att få servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Miljöenheten utreder om du uppfyller alla krav för att få tillstånd.

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som oftast varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Ändring i tillstånd

Om du behöver göra ändringar i serveringstillståndet så måste du skicka in en ansökan till miljöenheten.

Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap

Catering eller festvåning

Du kan få ett stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap om du till exempel:

  • Har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en annan lokal till ett slutet sällskap. Lokalen som ska användas vid servering måste du anmäla till miljöenheten i förväg.
  • Har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019