Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun, i samarbete med Polismyndigheten, har en tvådagars utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering en gång per år. Den vänder sig till restaurangägare, restaurangper­sonal samt ordningsvakter verksamma i Strängnäs kommun.

Utbildningens syfte är att:

  • ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar och en större förmåga att säga nej till överservering

  • att erbjuda kommunens innevånare och besökare en säker restaurangupplevelse

  • minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö

  • höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen i Strängnäs kommun

  • informera om lagar och förordningar vid alkoholservering samt restaurang- personalens och ordningsvakters befogenheter och skyldigheter

  • ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Utbildningen hålls årligen och en avgift tas ut. Utbildningen görs av kommunernas egna handläggare tillsammans med externa utbildare. Samhällsbyggnadskontoret skickar ut inbjudan när kommande utbildning är aktuell.

Mer information om Ansvarsfull alkoholservering finns även på folkhälsomyndighetens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023