Din ansökan skickas på remiss (Servering) (Steg)

Din ansökan skickas på remiss

När din ansökan är granskad skickas den på remiss till andra myndigheter. Vi skickar remiss till Polisen, Räddningstjänsten, Skatteverket och Kronofogden. De vanligaste remissinstanserna är Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogdemyndigheten och andra enheter inom kommunen. Information inhämtas också från ett kreditupplysningsföretag.

Vi utreder din ansökan och tar hänsyn till remissvaren. Därefter skriver vi en utredning som innehåller en bedömning och ett förslag till beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024