Skicka in din ansökan (Servering) (Steg)

Skicka in din ansökan

Du väljer själv om du vill ansöka digitalt via vår e-tjänst eller om du vill skriva ut en blankett och skicka in din ansökan per post. Fyll noggrant i alla de obligatoriska fälten i e-tjänsten eller blanketten. Kontrollera att de uppgifter du skickar in är korrekta och bifoga alla de handlingar som efterfrågas.

Här kan du se vilka dokument som ska bifogas respektive tillstånd:

Stadigvarande tillstånd allmänheten/slutna sällskap

Dokument som ska bifogas i ansökan:

Näringstillstånd/Permanent uppehållstillstånd

Behövs om det gäller medborgare i land utanför EU.

Underlag finansiering – inköp av restaurangrörelse

Redogör för kostnader i samband med inköp samt hur detta har finansierats. Kopia på handlingar som styrker finansieringen måste bifogas.

Likviditets- och resultatbudget

Redovisa den ekonomiska planeringen för rörelsen minst ett år framåt.

Aktiebok

Utdrag ur kopia aktiebok eller bolagsavtal i handelsbolag och kommanditbolag.

Köpekontrakt eller arrendeavtal

Kopia på köpekontrakt eller arrendeavtal gällande rörelsen.

Hyresavtal eller lagfart

Kopia på hyresavtal, arrendeavtal eller lagfart vartill serveringstillstånd söks.

Hyresvärdens godkännande

Om ni hyr lokal bifoga då hyresvärdens godkännande av den verksamhet som ska bedrivas, sökta serveringstider och godkännande vid eventuell andrahandsuthyrning.

Franchise

Om företaget drivs som franchise, bifoga kopia på franchiseavtal.

Bryggeriavtal

Bifoga kopia på bryggeriavtal.

Intyg som visar kunskap om alkohollagen

Bifoga intyg. Saknar du intyg, kontakta oss.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamhetens inriktning. Vilken målgrupp vänder ni er till? Kommer ni ha underhållning, dans och spel?

Mat- och dryckesmeny inklusive alkoholfria drycker

Bifoga mat- och dryckesmeny, inklusive alkoholfria alternativ.

Planritning av lokal

Planritning över lokalen där det framgår vad som är matsal, antal platser vid bord, bar, markerad serveringsyta, förvaringsutrymme alkohol samt eventuell uteservering. Uteserveringens yta i meter ska anges.

Uteservering

Kopia på dispositionsrätt/markupplåtelse till mark vid uteservering.

Bygglov

Bygglov/bygganmälan vid ny- och ombyggnad eller ny skylt på fasaden.

Skatte- och avgiftsanmälan

Kopia av skatte- och avgiftsanmälan vid nystartad verksamhet.

Kassaregister

Kopia på anmälan kassaregister till Skatteverket.

Brandskyddsdokumentation

Om en brandskyddsdokumentation finns över lokalerna bifoga den.

Serveringsansvarig personal

Om ansökan görs via blankett istället för via e-tjänst bifoga anmälan serveringsansvariga personer.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Dokument som ska bifogas ansökan:

Om du har stadigvarande tillstånd till allmänheten:

Dispositionsrätt

Hyreskontrakt eller liknande för lokal där servering ska bedrivas de sökta dagarna.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamhetens inriktning så som bl. a. meny och målgrupp och typ av evenemang.

Planritning av lokal

Planritning över lokalen där det framgår vad som är matsal, antal platser vid bord, bar, eventuell uteservering samt markerad serveringsyta. Uteserveringens yta i meter ska anges.

Om du INTE har stadigvarande tillstånd till allmänheten:

Behörighet

Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma.

Personbevis

Personbevis på alla i bolaget eller på dig själv om du har enskild firma.

Näringstillstånd/Permanent uppehållstillstånd

Behövs om det gäller medborgare i land utanför EU.

Underlag finansiering – inköp av restaurangrörelse

Redogör för kostnader i samband med inköp samt hur detta har finansierats. Kopia på handlingar som styrker finansieringen måste bifogas. Använd gärna mallen Finansieringsplan.

 

Likviditets- och resultatbudget

Redovisa den ekonomiska planeringen för rörelsen minst ett år framåt. Använd gärna mallen Budget.

Aktiebok

Utdrag ur kopia aktiebok eller bolagsavtal i handelsbolag och kommanditbolag.

Köpekontrakt eller arrendeavtal

Kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal gällande rörelsen.

Hyresavtal eller lagfart

Kopia på hyresavtal, arrendeavtal eller lagfart vartill serveringstillstånd söks.

Franchise

Om företaget drivs som franchise, bifoga kopia franchiseavtal.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamhetens inriktning. Vilken målgrupp vänder ni er till? Kommer ni ha underhållning, dans och spel?

Mat- och dryckesmeny inklusive alkoholfria drycker

Planritning av lokal

Planritning över lokalen där det framgår vad som är matsal, antal platser vid bord, bar, markerad serveringsyta, förvaringsutrymme alkohol samt eventuell uteservering. Uteserveringens yta i meter ska anges.

Uteservering

Dispositionsrätt/markupplåtelse till mark vid uteservering.

Skatte- och avgiftsanmälan

Kopia på skatteanmälan till Skatteverket.

Kassaregister

Kopia på anmälan kassaregister till Skatteverket.

Brandskyddsdokumentation

Om en brandskyddsdokumentation finns över lokalerna bifoga den.

Serveringsansvarig personal

Om ansökan görs via blankett istället för via e-tjänst bifoga anmälan serveringsansvariga personer.

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Dokument som ska bifogas ansökan:

Stadgar

Föreningens stadgar.

Verksamhetsberättelse

Den senaste verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamhetens inriktning. Bifoga meny- och dryckesmeny. Vilken målgrupp vänder ni er till? Kommer ni ha underhållning och dans?

Deltagarförteckning

Namnförteckning med för- och efternamn över samtliga deltagare i det slutna sällskapet.


Stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap

Dokument som ska bifogas ansökan:

Behörighet

Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma.

Personbevis

Personbevis på alla i bolaget eller på dig själv om du har enskild firma.

Näringstillstånd/Permanent uppehållstillstånd

Behövs om det gäller medborgare i land utanför EU.

Underlag finansiering – inköp av restaurangrörelse

Redogör för kostnader i samband med inköp samt hur detta har finansierats. Kopia på handlingar som styrker finansieringen måste bifogas. Använd gärna mallen Finansieringsplan.

Likviditets- och resultatbudget

Redovisa den ekonomiska planeringen för rörelsen minst ett år framåt. Använd gärna mallen Budget.

Aktiebok

Utdrag ur aktiebok som visar aktiefördelning i AB, bolagsavtal eller dylikt avseende andelsfördelning i handelsbolag och kommanditbolag.

Köpekontrakt eller arrendeavtal

Kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal gällande rörelsen.

Hyresavtal eller lagfart

Kopia på hyresavtal, arrendeavtal eller lagfart vartill serveringstillstånd söks.

Franchise

Om företaget drivs som franchise, bifoga franchiseavtal.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamhetens inriktning. Vilken målgrupp vänder ni er till? Kommer ni ha underhållning, dans och spel?

Mat- och dryckesmeny inklusive alkoholfria alternativ

Skatte- och avgiftsanmälan

Kopia på skatteanmälan till Skatteverket.

Kassaregister

Kopia på anmälan kassaregister till Skatteverket.

Serveringsansvarig personal

Om ansökan görs via blankett istället för via e-tjänst bifoga anmälan serveringsansvariga personer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024