Arvode och ersättning

Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som de förtroendevalda har i och med sina uppdrag.

Arvoden

Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till vissa förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Kommunalråd, oppositionsråd och ordföranden

Månadsarvodet till kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande och övriga som får fasta arvoden beräknas som en andel, i procent, av aktuellt riksdagsmannaarvode (69 900 kronor år 2021).

Sammanträdesarvode

Förtroendevalda som deltar vid sammanträden, konferenser, informationsmöten, studiebesök/resor, kurser, överläggningar, presidiemöten, inspektioner eller utför uppdrag som kontaktperson eller liknande har rätt till sammanträdesarvode.

Övriga ersättningar

Ersättningar för förtroendevaldas kostnader för bilresor, barnpassning, vård av familjemedlemmar, förlorade arbetsinkomster med mera måste kommunen betala ut enligt reglerna som finns i kommunallagen.

Regler om ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun , 260 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021