Partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige, så kallat partistöd.

Kommunfullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för stödet. Stödet får inte utformas så att det otillbörligen gynnar eller missgynnar ett parti.

Utformningen av partistödet bygger på följande modell:

Grundstöd

10 procent av det totala partistödet dividerat med antalet partier representerade i kommunfullmäktige

 

Mandatstöd

 

 

40 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i kommunfullmäktige) 


Utbildningsstöd     
 

50 procent av det totala partistödet dividerat med 55 (antalet mandat i kommunfullmäktige)

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018