Råd för seniorfrågor

Rådet för seniorfrågor bevakar pensionärernas intressen  och för deras talan i olika frågor som rör dem.

Rådet hanterar generella frågor. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Rådet för seniorfrågor är en möjlighet för de äldre att kommunicera med politiker genom sina representanter. Det kan till exempel vara frågor som rör boende för äldre eller busstrafik.

Mötesanteckningar för Rådet för Seniorfrågor

Ordföranden

Ordförande

Anders Härnbro (S)
Telefon:
E-post: anders.harnbro@strangnas.se

Vice ordförande

Lena Rundberg (C)
E-post: lena.rundberg@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2021