Råd för funktionshinderfrågor

Kommunens råd för funktionshinderfrågor tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga därför har rådet för funktionshinderfrågor möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt. Det kan till exempel handla om lärmiljön i skolan eller hinder i den fysiska miljön.

Rådet tar även upp egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor:

Ordföranden

Ordförande

Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 070-5666222
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

Vice ordförande

David Aronsson (V)
E-post: david.aronsson@strangnas.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020