Serveringsansvariga

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret på din restaurang med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela miljöenheten. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan anmäla serveringsansvariga direkt på webben.

Du kan:

  • lägga till personer som du utser som serveringsansvariga
  • ta bort en serveringsansvarig person
  • se en lista över alla som är serveringsansvariga på ditt företag

Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • måste befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal

Tänk på att miljöenheten inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019