Du får ett beslut (Servering) (Steg)

Du får ett beslut

Efter prövning av din ansökan om serveringstillstånd fattas ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd, eller ett avslag som betyder att du inte får tillstånd. I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd men till exempel med kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Vem som fattar beslutet beror på vilken typ av tillstånd du har ansökt om. Grundprincipen är att det är folkvalda politiker som fattar besluten. I Strängnäs kommun är det politiker i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller nämndens utskott som fattar beslut. Vissa beslut kan fattas på delegation av ordföranden eller av kommunala tjänstemän.

Om du beviljas ett serveringstillstånd får du ett beslut och ett tillståndsbevis.

Om du inte beviljas ett serveringstillstånd får du ett beslut och har rätt att överklaga kommunens beslut. Din överklagan ska skickas eller lämnas in skriftligt till kommunen senast tre veckor (21 dagar) från den dag du fick veta beslutet. Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut i Strängnäs kommun.Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024