Du får ett beslut (Tobak) (Steg)

Du får ett beslut

Efter prövning av din ansökan om tobaksförsäljningstillstånd fattas ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett tillstånd, eller ett avslag som betyder att du inte får tillstånd.

Grundprincipen är att det är folkvalda politiker som fattar besluten. I Strängnäs kommun är det politiker i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller nämndens utskott som fattar beslut. Vissa beslut kan fattas på delegation av ordföranden eller av kommunala tjänstemän.

Om du beviljas ett tobaksförsäljningstillstånd får du ett beslut och ett tillståndsbevis.

Om du inte beviljas ett tillstånd får du ett beslut och har rätt att överklaga kommunens beslut. Din överklagan ska skickas eller lämnas in skriftligt till kommunen senast tre veckor (21 dagar) från den dag du fick veta beslutet. På sidan Överklaga beslut kan du läsa mer om hur du överklagar beslut i Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024