Andra webbplatser

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar

Plats: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset Strängnäs
Tid: 18:00

2018:
23 januari
27 februari
27 mars
24 april
28 maj
19 juni
28 augusti
25 september
6 november
27 november
18 december

Ordförande

Ordförande
Maria Ehrnfelt (M)
Telefon: 070-536 15 79
E-post: maria.antropowaehrnfelt@strangnas.se

1:e vice ordförande
Torbjörn Johansson (S)
Telefon: 070-980 18 65
E-post: torbjorn.johansson@strangnas.se

2:e vice ordförande
Håkan Bertilsson (STRP)
E-post: hakan.bertilsson@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018