Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar

2020:
28 januari
25 februari - sammanträdet äger rum på Åkerskolan
24 mars
28 april - inställt
26 maj
16 juni
12 augusti - extra sammanträde
25 augusti
29 september
3 november
25 november - onsdag
15 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Maria Ehrnfelt (M)
Telefon: 072-506 55 64
E-post: maria.ehrnfelt@strangnas.se

1:e vice ordförande

Torbjörn Johansson (S)
E-post: torbjorn.johansson@strangnas.se

2:e vice ordförande

Hanna Drakengren (C)
E-post: hanna.drakengren@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020