Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2019

Plats: Gyllenhjelmssalen, kommunhuset Strängnäs
Tid: 18:00

2019:
29 januari
26 februari
26 mars
7 maj
28 maj
18 juni
27 augusti
1 oktober
5 november
27 november (onsdag)
17 december

Ordföranden

Ordförande
Maria Ehrnfelt (M)
Telefon: 070-536 15 79
E-post: maria.ehrnfelt@strangnas.se

1:e vice ordförande
Torbjörn Johansson (S)
E-post: torbjorn.johansson@strangnas.se

2:e vice ordförande
Hanna Drakengren (C)
E-post: hanna.drakengren@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019