Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2023

24 januari
28 februari
28 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Sammanträdesdagar 2024

23 januari

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2023-09-22 02:03
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2023