Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera allmänna val som hålls vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.

I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och regioner under den kommande mandatperioden.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

5 februari

27 februari

19 mars INSTÄLLT

23 april

21 maj

12 juni

10 september

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Senast uppdaterad: 2024-07-21 02:00

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024