Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag och stöd till barn, familjer och ungdom.

Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2020

28 januari
25 februari
24 mars
28 april
26 maj
16 juni
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande 

Bodil Mellgren (S)
E-post: bodil.mellgren@strangnas.se

1:e vice ordförande

Mikael Lagergren (M)
E-post: mikael.lagergren@strangnas.se

2:e vice ordförande 

Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
E-post: georg.lagerstedtorsbacken@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020