Andra webbplatser

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbrukarvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag och stöd till barn, familjer och ungdom.

Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2018

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Ordföranden

Ordförande
Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

1:e vice ordförande
Mikael Lagergren (M)
Telefon: 
E-post: mikael.lagergren@strangnas.se

2:e vice ordförande
Birgitta Wennerberg (FP)
Telefon: 0705-71 71 33
E-post: birgitta.wennerberg@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018