Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag och stöd till barn, familjer och ungdom.

Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2019

15 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september 
29 oktober
26 november

Ordföranden

Ordförande 
Bodil Mellgren (S)
E-post: bodil.mellgren@strangnas.se

1:e vice ordförande
Mikael Lagergren (M)
E-post: mikael.lagergren@strangnas.se

2:e vice ordförande 
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
E-post: georg.lagerstedtorsbacken@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019