Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen.

Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, miljöfrågor, fysisk planering, trafikplanering och bygglov. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden hette tidigare samhällsbyggnadsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från tidigare mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2019

30 januari              
26 februari  
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti           
24 september              
29 oktober                 
26 november                  
10 december


Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens AU

13 februari               
13 mars                   
10 april                   
15 maj 
14 augusti
11 september
16 oktober
13 november


Ordföranden


Ordförande

Magnus Stuart (M)
Telefon: 070-493 03 25
E-post: magnus.stuart@strangnas.se

1:e vice ordförande
Magnus Brandel (S)
Telefon: 070-657 15 89 
E-post: magnus.brandel@strangnas.se

2:e vice ordförande
Margaretha Furustrand (FP) 
Telefon: 0152-169 04
E-post: margaretha.furustrand@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019