Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden har även ett ansvar för att utveckla lokaldemokrati och medborgardialog. Nämnden ansvarar även för kommunens program- och utställningsverksamhet, och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Kulturnämnden hette tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från föregående mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2022

25 januari
15 februari
29 mars
26 april
24 maj
22 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kulturnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lindell Rylén Monica s Ordförande 3
Wallenberg Erik l Ledamot 7
Svärd Göran s Ledamot 4
Westerberg Nils Gunnar m Ersättare 12
Svedberg Christer c Ersättare 15
Edvinsson Magnus strp Ersättare 16
Askerstedt Mattias s Ersättare 13
Larsson Marie m Ersättare 11
Kopsch Maria m Ersättare 10
Moretti Sandrina v Ledamot 9
Hogrell Ellinor m 1:e v ordförande 1
Wedel Donald m Ledamot 2
De Geer Catharina kd 2:e v ordförande 6
Bengtsson Ingela mp Ersättare 18
Hefvelin Linda sd Ersättare 17
Karlsson Björn sd Ledamot 8
Jarl Anna s Ersättare 14
Larsson Tjernström Jennie s Ledamot 5
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022