Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden har även ett ansvar för att utveckla lokaldemokrati och medborgardialog. Nämnden ansvarar även för kommunens program- och utställningsverksamhet, och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Kulturnämnden hette tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från föregående mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2020

25 februari
24 mars
28 april
26 maj
16 juni
29 september
27 oktober
1 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

1:e vice ordförande 

Maria von Beetzen (M)
E-post: maria.vonbeetzen@strangnas.se

2:e vice ordförande

Catharina De Geer (KD)
E-post: catharina.degeer@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020