Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden har även ett ansvar för att utveckla lokaldemokrati och medborgardialog. Kulturnämnden ansvarar för kommunens program- och utställningsverksamhet, och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Kulturnämnden hette tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från föregående mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2019

Plats: Kulturhuset Multeum (om inte annat anges i kallelsen)
Tid: 17:00

29 januari
19 februari
26 mars
23 april
21 maj
24 september
29 oktober
3 december

Ordföranden

Ordförande
Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

1:e vice ordförande 
Lena Stensgård  (M)
E-post: lena.stensgard@strangnas.se

2:e vice ordförande
Catharina De Geer (KD)
E-post: catharina.degeer@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019