Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden ansvarar för kommunens program- och utställningsverksamhet och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Kulturnämnden hette tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från föregående mandatperiod.

Sammanträdesdagar 2023

24 januari

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Kulturnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Svärd Göran s Ersättare 12
De Geer Catharina kd 2:e v ordförande 8
Abrahamsson Hanna mp Ledamot 9
Edlund Conny m Ersättare 13
Yeudakimchikov Malmqvist Lars-Göran s Ersättare 10
Ågholm Lind Margot m Ersättare 15
Nordsten Denize s Ersättare 11
Gyllersjö Tommy sd Ersättare 16
Karlsson Björn sd Ledamot 7
Johansson Patrik m Ledamot 5
Haavisto Jonna m Ersättare 14
Wedel Donald m Ledamot 6
Larsson Marie m 1:e v ordförande 4
Svensson-Sjöberg Barbro v Ersättare 17
Larsson Tjernström Jennie s Ordförande 1
Nambwaya Hillary strp Ersättare 18
Berglöv Anders s Ledamot 2
Jarl Anna s Ledamot 3
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022