Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden ansvarar för kommunens program- och utställningsverksamhet samt fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

6 februari
23 april
28 maj
18 juni
24 september
22 oktober
26 november
10 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2024-05-21 02:00

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2024