Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och mötesplatserna i kommundelarna.

Nämnden ansvarar för kommunens program- och utställningsverksamhet och fördelar bidrag till föreningar, studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom kulturområdet.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2023

24 januari
14 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti - INSTÄLLT
26 september
24 oktober
21 november
12 december

 

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad: 2023-10-04 02:02

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023