Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ger också tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Sedan den 1 januari 2015 har Strängnäs kommun en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Ta del av nämndens sammanträdeshandlingar på Eskilstuna kommuns webbplats.  

Sammanträdesdagar 2019

Plats och tid: Värjan, Eskilstuna och Strängnäs kommunhus.
Klockan 13.00

Onsdag 2 januari, Eskilstuna
Tisdag 15 januari, Eskilstuna
Tisdag 19 februari, Eskilstuna
Tisdag 12 mars, Strängnäs
Tisdag 9 april, Eskilstuna
Tisdag 14 maj, Strängnäs
Tisdag 18 juni, Eskilstuna
Tisdag 20 augusti, Strängnäs
Tisdag 17 september, Eskilstuna
Onsdag 9 oktober, Strängnäs
Tisdag 12 november, Eskilstuna
Tisdag 10 december, Strängnäs

Ordföranden

Ordförande 
Gunilla Ternert (M), Eskilstuna

Vice ordförande 
Maj-Britt Magnusson (S), Strängnäs
E-post: maj-britt.magnusson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2019