Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ger också tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Sedan den 1 januari 2015 har Strängnäs kommun en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun.

Sammanträdeshandlingar och protoll

Ta del av nämndens sammanträdeshandlingar på Eskilstuna kommuns webbplats.  

Sammanträdesdagar 2021

Plats: Värjan i Eskilstuna eller Strängnäs kommunhus
Tid: 13.00

Onsdag 20 januari, Strängnäs
Onsdag 10 februari, Eskilstuna
Torsdag 18 mars, Strängnäs
Tisdag 13 april, Eskilstuna
Onsdag 19 maj, Strängnäs
Onsdag 16 juni, Eskilstuna
Onsdag 25 augusti, Strängnäs
Måndag 13 september, Eskilstuna
Tisdag 12 oktober, Strängnäs
Onsdag 17 november, Eskilstuna
Tisdag 14 december, Strängnäs

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdrag (4 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Bengt m Ledamot 1
Magnusson Maj-Britt s 1:e v ordförande 2
Wallenberg Erik l Ersättare 3
Norström Ulf v Ersättare 4
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022