Teknik- och fritidsnämnd

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning, gatuunderhåll, parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet med mera. Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och fordonsförsörjning samt kommunens fritids-, idrotts- och badanläggningar.

Teknik- och fritidsnämndens ansvar är reglerat i nämndens reglemente.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Tidigare sammanträdeshandlingar och protokoll

Teknik- och fritidsnämnden hette under föregående mandatperiod teknik- och servicenämnden. Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från åren 2017-2018.

Sammanträdesdagar 2019

Plats: Kommunhuset, Gustav Vasa
Tid: 16:00

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
21 maj
18 juni

27 augusti
24 september
29 oktober
3 december

Ordföranden

Ordförande Sixten Skullman (M)
Telefon: 0738-671893
E-post: sixten.skullman@strangnas.se

1:e vice ordförande
Angela Andersson (S)
E-post: angela.andersson@strangnas.se

2:e vice ordförande 
Håkan Bertilsson (STRP)
E-post: hakan.bertilsson@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2019