Teknik- och fritidsnämnd

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning, gatu- och parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet.

Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och fordonsförsörjning samt kommunens fritids-, idrotts- och badanläggningar.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Verksamhetsrapporter

Sammanträdesdagar 2024

30 januari
5 mars
23 april
28 maj
25 juni
24 september
22 oktober
26 november

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ledamöter och ersättare

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Teknik-och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Senast uppdaterad: 2024-07-21 02:00

Powered by Troman

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2024