Strängnäs 3:1, del av, med flera, Grundskola, Finningerondellen

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra för en ny grundskola i centrala Strängnäs.

Planens läge:

Planområdet ligger vid Finningerondellen och gränsar mot Västerportsleden och Söderleden.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att undersöka om det är möjligt att bygga en ny grundskola för årskurs F-9 i centrala Strängnäs. Planen ska också säkerställa att skolgården ska bli tillräckligt stor och därmed uppfylla kommunens riktlinjer för skolgårdar.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planskede:

Det här händer just nu

Vi tar fram utredningar för att undersöka platsens lämplighet, samtidigt tar vi fram ett detaljplaneförslag med tillhörande handlingar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2023