Erikslund 11

Förslag till detaljplan för fastigheten Erikslund 11 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet är beläget mellan Grenvägen och Eskilstunavägen.

Planens syfte:

Planens syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintligt verksamhetsområde. Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen.

Planskede:

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019